kundeservice: +45 96 37 71 71
Menu
Handlekurv

Sosialt ansvar - Amfori BSCI

Amfori BSCI

(Business Social Compliance Initiative)

Nordiq ønsker som bedrift å vise sosialt ansvar. Både når det gjelder våre egne ansatte -og våre levrandører. Vi handler med levrandører i land ,som ikke alltid har vært kjent for gode arbeidsforhold og miljøhensyn.

Det har høy prioritet for oss å bare handle med bedrifter som har ordnede forhold for sine ansatte og som tar hensyn til miljøet. Det gjør vi blant annet ved å handle med bedrifter som er kontrollert og godkjent av Amfori BSCI.

FNs bærekratsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Amfori BSCI arbeider fokusert med 10 av disse målene.
Les mer her: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal

Amfori er en stor internasjonal og velrenommert organisasjon som holder øye med at fabrikker og bedrifter overholder en lang rekke krav. Det er krav om arbeidsforhold, lønn, diskriminering, barne-og tvangs arbeid, korrupsjon, miljøhensyn, og mye mer.

Amfori's Code of Conduct:

 • Retten til Forsamlingsfrihet og kollektiv overenskomstforhanling.
 • Ingen diskriminering.
 • Rimelig avlønning.
 • Rimelige arbeidstimer.
 • Arbeidsmiljø og sikkerhet: Sikre et sundt arbeidsmiljø og sunne levevilkår. Sårbare personer som f.eks. unge arbeidere, nybakte og vordene mødre, skal beskyttes spesielt.
 • Ikke barnearbeid.
 • Særlig beskyttelse for unge arbeidere.
 • Ingen prekær ansettelse.
 • Ingen bunnet arbeidskraft.
 • Beskyttelse av miljøet.
 • Etisk foretningsadferd.

Amfori benytter seg av eksterne og uavhengige kontrollører, som besøker fabrikkene og bedriftene og vurderer alle 11 punkter årlig. Disse rapportene leveres til alle medlemene av Amfori. Det gjør at Nordiq nøye kan følge med på at våre levrandører alltid har kontroll på de 11 overstående punktene.

Når Nordiq som innkjøper setter disse kravene til våre levrandører er vi forhåpentligvis med til å skape bedre sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler for alle.

Les mer på: https://www.amfori.org/content/amfori-bsci